Ráðherra ráðstafar 31 þúsund tonnum til sérstakra aðgerða - Minni ráðstöfun en á síðasta ári

Ráðherra ráðstafar 31 þúsund tonnum til sérstakra aðgerða - Minni ráðstöfun en á síðasta ári

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur ráðstafað rúmlega 31 þúsund tonnum til sérstakra aðgerða í fiskveiðistjórnunarkerfinu. Um árlega úthlutun er að ræða sem byggir á lögum um stjórn fiskveiða en samkvæmt þeim er 5,3% af heildarafla í hverri fisktegund dregið af leyfilegum heildarafla til að mæta áföllum, til stuðnings byggðarlögum,  línuívilnunar, strandveiða, rækju- og skelbóta, frístundaveiðar og til annarra tímabundinna ráðstafana til að auka byggðafestu.

„Stjórnvöld eru með þessari úthlutun að ráðstafa þeim aflaheimildum sem þau fara með forræði yfir. Ég er þeirrar skoðunar að þessum miklu verðmætum megi úthluta með öðrum og betri hætti en nú er gert. Því skipaði ég í maí sl. starfshóp til að endurskoða núgildandi kerfi og vænti ég þess að hópurinn ljúki störfum í nóvember. Ég bind vonir við að afrakstur þeirrar vinnu megi nýta til að úthluta þessum verðmætum með betri og markvissari hætti en nú er,“ segir Kristján

Leyfilegur heildarafli er minni en á síðasta fiskveiðiári, en fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 var úthlutunin 32.380 af tonnum upp úr sjó. Sjávarútvegsráðuneytið segir ástæðurnar fyrir því séu þær að þrátt fyrir að þorskstofninn sé sterkari en á liðnu fiskveiðiári hafa margar minni tegundir lækkað. Einnig hefur það áhrif á heildarafli ýsu er 28% minni en á síðasta fiskveiðiári. Þá bendir ráðuneytið einnig á að lækkun magns í línuívilnun tekur mið af nýtingu línuívilnunar á þessu fiskveiðiári.

Nýjast