BSRB skorar á stjórnvöld að stytta vinnuvikuna og auka skattheimtu af tekjuhæstu hópunum

BSRB skorar á stjórnvöld að stytta vinnuvikuna og auka skattheimtu af tekjuhæstu hópunum

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB

Formannaráð BSRB samþykkti á fundi í dag tvær ályktanir, annars vegar um styttingu vinnuvikunnar og hins vegar um aukna skattheimtu af tekjuhæstu hópunum. 

Ráðið skorar á stjórnvöld að ganga án frekari tafa að kröfum bandalagsins um styttingu vinnuvikunnar í yfirstandandi kjaraviðræðum og telur það fullkomlega óásættanlegt hversu hægt hefur gengið í viðræðunum fram að þessu.

Þá fagnar formannaráðið lækkandi álögum á tekjulægstu hópana í fjárlagafrumvarpinu og kallar eftir því að tekjutapi ríkissjóðs vegna þessa verði mætt með aukinni skattheimtu af tekjuhæstu hópunum, með auðlindagjaldi og með hærri fjármagnstekjuskatti.

Fyrri ályktunin, sem snýr að kjaraviðræðum og þá sér í lagi styttingu vinnuvikunnar, hljóðar svo:

„Formannaráð BSRB skorar á stjórnvöld að ganga á undan með góðu fordæmi á vinnumarkaði og ganga að kröfum bandalagsins um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar í kjarasamningsviðræðum sem nú standa yfir. Kjarasamningar nær allra 22 þúsund félagsmanna BSRB hafa verið lausir frá 1. apríl og fullkomlega óásættanlegt hversu hægt hefur gengið í viðræðum um nýjan kjarasamning við ríki og sveitarfélög. Megináherslur BSRB í viðræðunum eru skýrar; að allir geti lifað af laununum sínum og stytting vinnuvikunnar.

Formannaráð BSRB kallar eftir því að viðsemjendur semji án frekari tafa um styttingu vinnuvikunnar þar sem horft er til þeirrar aðferðafræði sem viðhöfð var í tilraunaverkefnum ríkis og Reykjavíkurborgar. Stytting vinnuvikunnar skilar gagnkvæmum ávinningi fyrir bæði starfsfólk og atvinnurekendur. Starfsfólk í almannaþjónustu upplifir mikið álag, sér í lagi vaktavinnufólk. Sífellt fleiri finna fyrir sjúklegri streitu og einkennum kulnunar og hverfa jafnvel af vinnumarkaði í lengri eða skemmri tíma með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið. Tilraunaverkefni sýna að stytting vinnuvikunnar er góð leið til að vinna gegn þessari þróun. Þau sýna líka að styttingin bitnar ekki á afköstum eða þeirri þjónustu sem starfsfólk í almannaþjónustu veitir.

Formannaráð BSRB hafnar því alfarið að stytting vinnuvikunnar kalli á eftirgjöf á kaffitímum eða öðrum réttindum starfsmanna. Kostir styttingar eru augljósir fyrir atvinnurekendur ekki síður en starfsfólks enda bein verðmæti fólgin í bættri líðan starfsfólks og lægri tíðni veikinda.“

Síðari ályktunin snýr að fjárlögum ársins 2020, þar sem aukinnar skattheimtu af tekjuhæstu hópunum er krafist, og hljóðar svo:

„Formannaráð BSRB fagnar því að skattbyrði þeirra tekjulægstu lækki samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs en lýsir áhyggjum af því að skattalækkunin hefur ekki verið fjármögnuð. Kostnaðurinn við skattkerfisbreytingarnar verður um 21 milljarður á ári þegar þær eru að fullu komnar til framkvæmda.

Formannaráð BSRB telur að mæta eigi því tekjutapi sem ríkissjóður verður fyrir vegna þessa með aukinni skattheimtu af þeim sem hæstar tekjur hafa, með auðlindagjaldi og hærri fjármagnstekjuskatti. Það er ótækt með öllu að tekjutapið leiði til niðurskurðar og aðhalds í opinberri þjónustu, sem mun leiða af sér lakari þjónustu við almenning og aukið álag á starfsfólk.

Formannaráðið vill að tryggt verði að aukin útgjöld til barnabóta skili sér í vasa foreldra. Afgangur verður af fjárheimildum vegna barnabóta á yfirstandandi ári þar sem skerðingarhlutföll eru allt of lág. Formannaráð BSRB krefst þess að hækkun skerðingarmarka verði umfram kjarasamningsbundnar launahækkanir svo aukið fé í þennan mikilvæga málaflokk skili sér sannarlega til barnafjölskyldna.

Formannaráð BSRB fagnar því að lengja eigi fæðingarorlofið en kallar eftir því að lengingin skiptist jafnt milli foreldra. Þá þarf að tryggja að hámarksgreiðslur hækki til samræmis við launaþróun og tryggja að greiðslur um eða undir lágmarkslaunum skerðist ekki.“

Nýjast